Cesta osloboditeľov 2315/203, 977 03 Brezno
Hotline objednávky betónu 0940 181 686
denne od 7:00 - 15:30 hod.
SAVT člen slovenskej asociácie
výrobcov transportbetónu
Betón, záleží od koho ho kupujete!

Cenník

Ceny podľa platného cenníka, ceny je možné upraviť vzhľadom k odobranému množstvu a spôsobu platby po dohode s vedúcim.

Matej Vlček

Vedúci betonárky - konateľ
Tel: +421 907 538 083
E-mail: vlcek@vmstrade.sk

Žiadosť o cenovú ponuku