Cesta osloboditeľov 2315/203, 977 03 Brezno
Hotline objednávky betónu 0940 181 686
denne od 7:00 - 15:30 hod.

Cenník

Ceny podľa platného cenníka, ceny je možné upraviť vzhľadom k odobranému množstvu a spôsobu platby po dohode s vedúcim.

Cenník výrobkov, dopravy a čerpania platný od 1.3.2019
Všeobecné obchodné podmienky