Cesta osloboditeľov 2315/203, 977 03 Brezno
Hotline objednávky betónu 0940 181 686
denne od 7:00 - 15:30 hod.
SAVT člen slovenskej asociácie
výrobcov transportbetónu
Betón, záleží od koho ho kupujete!

Ponuka

Sortiment

  • Betónová zmes v triede C8/10 – C45/55 Dmax 22 z drveného kameniva (STN EN 206)
  • Betónová zmes v triede C8/10 – C45/55 Dmax 16 z riečnych štrkov (STN EN 206)
  • Vodostavebný betón v triede C 20/25 - C25/30 - C30/37 – C35/45 – C40/50 - C45/55 s max. priesakom 50mm (MP 50) (STN EN 12390-8)
  • Potery z kameniva 0-4 mm (STN EN 206)
  • Hydraulicky stmelené zmesi CBGM C5/6, C8/10 (STN EN 14227-1:2005)
  • Betón pre cementbetónové kryty vozoviek podľa CB III (STN 73 6123)
  • Mrazuvzdorný betón XF2, XF3, XF4 v triede C25/30 - C30/37 – C35/45 – C40/50 - C45/55 s max. priesakom 50mm (MP50) (STN EN 206:2002, Z1)
  • Betóny s maximálnym časom prepravy 90 minút!

Vybavenie

Možnosti dopravy