Cesta osloboditeľov 2315/203, 977 03 Brezno
Hotline objednávky betónu 0940 181 686
denne od 7:00 - 15:30 hod.
SAVT člen slovenskej asociácie
výrobcov transportbetónu
Betón, záleží od koho ho kupujete!

Referencie

 • Apartmánové domy Gentiana, Mýto pod Ďumbierom, Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o.
 • AD5-Trangoška, T.C.T., spol. s r.o.
 • Aglomerácia Podbrezová, kanalizácia a ČOV, ARPROG, a.s. Poprad
 • Areálové plochy, myWood Polomka Timber s.r.o.
 • Areálové plochy, BAMU, s.r.o.
 • Areálové plochy, V.M.S. TRADE s.r.o.
 • Banská Bystrica-Telgart, Skanska SK a.s.
 • Biatlonový areál Osrblie - Press Centrum, ENVIGEO, a.s.
 • BR-BREZNO-ROHOZNÁ, KRIVÁŇ:VN NADZEMNÉ VE, stavba: Brezno, Rohozná-zah. TS pre IBV, betonáreň Brezno, Stredoslovenská distribučná, a.s.
 • Brezno - Fraňa Kráľa 7 - 9, EKONORM, s. r. o.
 • Brezno Potočná ul., TERRA PRESS s.r.o.
 • Calmit Tisovec - príjazdová komunikácia, TetraStav, s.r.o
 • Čierny Balog-Páleničné, Juraj Pančík - Pozemné staviteľstvo
 • Čistiareň odpadových vôd, Obec Závadka nad Hronom
 • CONROP SK s.r.o. - Prevádza Brezenská, CONROP SK s.r.o.
 • COOP Jendnota, ul. Daxnerova 733, Tisovec, STASO ĎZ s.r.o.
 • Dom pre seniorov Brusno, VREXIM spol. s r.o.
 • Dom Seniorov Rázusová 42 Brezno, Mudr. Peter Kukula
 • Družstvo Pohorelá, S.O.K. stavební, s.r.o.
 • Harmanec Kuvert - Bujakovo II. etapa , STAVEX TOP, s.r.o., Investspol, s.r.o.
 • HYDINÁREŇ ZÁMOSTIE s.r.o., Juraj Pančík - Pozemné staviteľstvo
 • Jelšava - Sirk, Chrumex s.r.o.
 • Kanalizácia a ČOV obcí P.Polhora - Michalová, COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
 • Materská škola, Čierny Balog, J&J STAVING s.r.o.
 • Modernizácia kravína Č. Balog , S.O.K. stavební, s.r.o.
 • Mokrá lúka, Chrumex s.r.o.
 • Most, Čiernohronská železnica,n.o.
 • Most Jarabá, Inžinierske stavby, a. s.
 • Most na ceste III/2383 (06661) evid.č. 2383-2 (066 61 - 2) Bacúch, STRABAG s.r.o.
 • Nová autobusová stanica Brezno , HMJ-UNI, s.r.o.
 • Nová hala, KVAČKAJ s.r.o.
 • Nová hala na spracovanie mäsa, ZBOJSKÁ, s.r.o.
 • Nová hala na výrobu peliet, myWood Pellets s.r.o.
 • Nová výrobna hala , KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o.
 • Nová výrobna hala, ELMAR s.r.o.
 • Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno, Doprastav, a.s
 • Parkovacie plochy- Železiarne Podbrezová Starý závof, STASO ĎZ s.r.o.
 • Projekt 2020 Harmanec-Kuvert, STAVPOČ s.r.o.
 • RD - ul. Nová 196, Osrblie, RAJ BÝVANIA s.r.o.
 • Reknonštrukcia mostov II/584 Tále - Bystrá, SMS a.s.
 • Rekonštrukcia cesty I/72 , Doprastav, a.s.
 • Rekonštrukcia mosta – Čierny Balog, KRÁM , SIROŇ plus s.r.o.
 • Revitalizácia centra obce Čierny Balog , JALBA, s.r.o., CESTY NITRA, a.s.
 • Revitalizácia Závadka nad Hronom, Skanska SK a.s.
 • Rodinné domy, ŠTULO s.r.o
 • Rodinné domy - Zruby - Chaty, Milan Riapoš
 • Rodinné domy - Zruby - Chaty, LATERE s.r.o.
 • Salaš Heľpa, O.B.K. s.r.o.
 • Špeciálna škola,Čierny Balog, EREMSTAV, spol. s r.o.
 • Športová Hala Brezno, V U I S - ZAKLADANIE STAVIEB s r.o.
 • SSOU ŽP Podbrezová a.s., STASO ĎZ s.r.o.
 • TPC Komov - Látky, LESY SR š.p.
 • Valaská a ČOV intenzifikácia, RANDA + R s.r.o.
 • Valaská čistička, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,
 • VNS - ČOV Hronec SO01 (RS), SMS a.s.
 • Vodovod Podkoreňová, VODING plus s.r.o.
 • x............. veľa ďalších stavieb
 • ŽP - Odstavná plocha pre AS3, STASO ĎZ s.r.o.
 • ŽP Nový závod - Chladiaca vež III. kompresorovej stanice, STASO ĎZ s.r.o.